Napełniamy Polskę mocą

raport wpływu pse za rok 2018

list
prezesa

list prezesa

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt przedstawić najnowszy Raport wpływu działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych na gospodarczy, środowiskowy i społeczny rozwój kraju. Jest to piąty raport społeczny naszej organizacji, drugi raport wpływu PSE oraz jedyne takie opracowanie w polskiej branży energetycznej.

więcej

Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

6,73 MLD ZŁ

wartości dodanej
dla polskiej gospodarki

ponad

17,5 TYS.

utrzymanych miejsc pracy na krajowym rynku

1,17 MLD ZŁ

łącznej kwoty podatków, opłat i składek odprowadzonych do budżetu państwa
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

wpływ pse na gospodarkę
polski w 2018 roku

dowiedz się więcej

droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

sprawdź

45 939 MW

Moc zainstalowana w KSE w 2018 roku.

45 650 MW

Moc osiągalna w KSE w 2018 roku.

26 448 MW

Maksymalne zapotrzebowanie na moc w KSE w 2018 roku.

142 029 GWh

Całkowite zużycie energii przez odbiorców końcowych przyłączonych do KSE w 2018 roku.

98 118,45 GWh

Ilość energii elektrycznej dostarczonej z sieci przesyłowej do krajowych odbiorców usług przesyłania w 2018 roku.

1,48 %

Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci przesyłowej PSE. W 2018 roku był najniższy w historii.

99,99 %

Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej w 2018 roku. Jego poziom potwierdza pewność zasilania wszystkich odbiorców usług przesyłania.

99,90 %

Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) w 2018 roku. Osiągnął wysoką wartość przy wartości referencyjnej ≥ 97,5 proc.

184,4 TWh

Tyle według prognozy wysokiej może wynieść zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w 2027 roku.

15,2 MLN ZŁ

Szacunkowa wartość realizowanych w PSE prac badawczych i rozwojowych w zakresie analiz bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.

list prezesa

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt przedstawić najnowszy Raport wpływu działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych na gospodarczy, środowiskowy i społeczny rozwój kraju. Jest to piąty raport społeczny naszej organizacji, drugi raport wpływu PSE oraz jedyne takie opracowanie w polskiej branży energetycznej.

więcej

Eryk Kłossowski
Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

6,73 MLD ZŁ

wartości dodanej
dla polskiej gospodarki

ponad

17,5 TYS.

utrzymanych miejsc pracy na krajowym rynku

1,17 MLD ZŁ

łącznej kwoty podatków, opłat i składek odprowadzonych do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

dane z pracy kse

45 939 MW

Moc zainstalowana w KSE w 2018 roku.

45 650 MW

Moc osiągalna w KSE w 2018 roku.

26 448 MW

Maksymalne zapotrzebowanie na moc w KSE w 2018 roku.

142 029 GWh

Całkowite zużycie energii przez odbiorców końcowych przyłączonych do KSE w 2018 roku.

98 118,45 GWh

Ilość energii elektrycznej dostarczonej z sieci przesyłowej do krajowych odbiorców usług przesyłania w 2018 roku.

wskaźniki niezawodnej pracy systemu

1,48 %

Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci przesyłowej PSE. W 2018 roku był najniższy w historii.

99,99 %

Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej w 2018 roku. Jego poziom potwierdza pewność zasilania wszystkich odbiorców usług przesyłania.

99,90 %

Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) w 2018 roku. Osiągnął wysoką wartość przy wartości referencyjnej ≥ 97,5 proc.

prognoza i prace badawczo-
-rozwojowe

184,4 TWh

Tyle według prognozy wysokiej może wynieść zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce w 2027 roku.

15,2 MLN ZŁ

Szacunkowa wartość realizowanych w PSE prac badawczych i rozwojowych w zakresie analiz bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.